Warunki świadczenia usług

Możesz zapoznać się z najnowszą wersją warunków użytkowania w dowolnym momencie tej strony.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastępowania dowolnej części niniejszych warunków użytkowania poprzez publikowanie wspomnianych aktualizacji i/lub modyfikacji na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest od czasu do czasu sprawdzanie naszej witryny, aby sprawdzić, czy zmiany zostały wprowadzone. Kontynuując dostęp do naszej strony internetowej i do usługi lub korzystanie z nich po opublikowaniu modyfikacji dokonanych na niniejszych Warunkach użytkowania, akceptujesz je.